***معافیتهای مالیاتی قابل پذیرش به واسطه خرید لیزینگی***

 

13:03 سه شنبه 5 ارديبهشت ماه 1396

 

 

رئیس هیئت مديره
نام و نام خانوادگي: منصور پورزرین
به نمایندگی از : گروه بهمن(سهامی عام)
تاریخ انتصاب : 07/07/1395

 
 

نائب رئیس هیئت مديره
نام و نام خانوادگي: میر حکیم حسینی
به نمایندگی از : سروش بهمن (سهامی خاص)
تاریخ انتصاب : 30/07/1390

 
 

 
مدیر عامل و عضو هیئت مديره
نام و نام خانوادگي: بهزاد قنبری
به نمایندگی از : عصربهمن (سهامی خاص)
تاریخ انتصاب : 29/08/1387
 


 
عضو هیئت مديره
نام و نام خانوادگي: حمیدرضا داودزاده
به نمایندگی از : مزدا یدک (سهامی عام)
تاریخ انتصاب : 12/07/1395

 
 

 
عضو هیئت مديره
نام و نام خانوادگي: مهرداد امینی خویی
به نمایندگی از : شاسی ساز ایران (سهامی عام)
تاریخ انتصاب : 10/07/1395
 

 
معرفی شرکت اخبار و اطلاعات محصولات و مشخصات فنی فروش و خدمات پس از فروش اطلاعات مالی نمایندگان ارتباط با مشتری نقشه سایت

تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به شرکت بهمن لیزینگ میباشد

طراحی سایت توسط فراکارانت